murah terbelingut bagai kukuran timah

Maksud: Mudah merajuk atau berkecil hati

berkongsi