nan dimaksudkan, sampai, nan diamalkan pecah

Maksud: Sudah berlaku apa-apa yang dimaksudkan atau yang dicita-citakan

berkongsi