orang galang

Maksud: Orang yang sedia mengadu nasib

berkongsi