orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati hanyut

Maksud: Orang yang takut-takut tidak akan mencapai kehendaknya

berkongsi