orang patut-patut

Maksud: Orang yang baik

berkongsi