orang rumah

Maksud: 1. Isteri
2. keluarga di rumah.

berkongsi