padam menyala tarik puntung

Maksud: Barang di mana mati di situlah ditanamkan

berkongsi