pahit penghidupan

Maksud: Sangat sukar untuk mendapatkan rezeki

berkongsi