paku belanda

Maksud: Harga tetap.

Contoh ayat: Barang-barang di situ semuanya paku belanda dan tidak boleh ditawar lagi.

berkongsi