pantang patah di tengah

Maksud: Tidak berputus asa sebelum matlamat tercapai

berkongsi