pantang si tegang dibawa mengetul

Maksud: Orang keras kepala tiada dapat mendengar kata (nasihat) orang

berkongsi