pecah khabar

Maksud: Tersiar berita.

Contoh ayat: Telah pecah khabar bahawa Puteri Nila Kesuma masih hidup.

berkongsi