pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan

Maksud: Sudah sepakat benar, seia sekata

berkongsi