pekak badak

Maksud: Pura-pura tidak mendengar.

Contoh ayat: Sukar menasihati Si Kasim kerana dia pekak badak.

berkongsi