pejatian awak, kepantangan orang

Maksud: Tidak sependapat dengan orang ramai

berkongsi