pendek akal

Maksud: Tidak luas fikiran.

berkongsi