pendek dihubung, panjang dikerat

Maksud: Dapat menyesuaikan sesuatu perkara menurut kemahuan hati

berkongsi