pendekar politik

Maksud: Ahli politik yang terkenal atau terkemuka

berkongsi