pertama hilang, kedua terbilang

Maksud: Berani melakukan pekerjaan berbahaya untuk kepentingan umum

berkongsi