perut kapal

Maksud: Ruang tengah pada bahagian bawah kapal

berkongsi