pindah tangan

Maksud: Bertukar pemilik

berkongsi