pipit bukan seeekor, jagung bukan sebatang

Maksud: Jawaban untuk menolak tuduhan tentang sesuatu kejahatan

berkongsi