pipit sama enggang, mana boleh terbang sama

Maksud: Perjodohan atau persahabatan akan sempurna kalau sama darjat.

berkongsi