sembahyang hajat

Maksud: Sembahyang untuk memohon sesuatu anugerahan Tuhan

berkongsi