raja sehari

Maksud: Pengantin.

Contoh ayat: Saya akan menjadi raja sehari dua hari lagi.

berkongsi