rajin dan usaha tangga kejayaan

Maksud: Orang yang rajin berusaha pasti akan berjaya.

berkongsi