rongkongan mengadap hilir

Maksud: Susah mendapat rezeki

berkongsi