jika benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau

Maksud: Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik juga.

Contoh ayat: Semua anak Pak Osman Berjaya dalam pelajaran. Begitulah jika benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau.

berkongsi