sayap singkat, terbang hendak tinggi

Maksud: Hendak berbuat sesuatu pekerjaan yang melebihi kekuasaannya

berkongsi