sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit

Maksud: Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga.

berkongsi