sedikit-sedikit teku, lama-lama menjadi bukit

Maksud: Kalau kita berhemat sedikit-sedikit, lama-lama simpanan menjadi banyak juga

berkongsi