selama air hilir, selama gagak hitam

Maksud: Tetap selama-lamanya

berkongsi