ada bakat

Maksud: Berkebolehan dalam sesuatu lapangan seperti melukis, mengarang dan sebagainya.

Contoh ayat: Izzah ada bakat menjadi penulis novel.

berkongsi