sembahyang diberi berwaktu, janji diberi berketika

Maksud: Sesuatu pekerjaan hendaklah ditetapkan waktunya supaya selamat dan sempurna

berkongsi