semut gatal

Maksud: Semut yang bersengat dan menyebabkan gatal apabila digigitnya, semut api

berkongsi