semut dipijak tidak mati, gajah diharung bergelimpangan

Maksud: Perihal jalan seorang perempuan yang baik lagi teratur (tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat)

berkongsi