senapang angin

Maksud: Senapang yang berfungsi dengan menggunakan tekanan gas

berkongsi