senapang bedil

Maksud: Hanya menggertak sahaja

berkongsi