senjata api

Maksud: Senjata yang menggunakan ubat bedil

berkongsi