senjata makan tuan

Maksud: Senjata yang dipakai untuk mengenai orang lain tetapi mengenai diri sendiri

berkongsi