senyum raja

Maksud: Senyuman yang membuat-buat

berkongsi