seorang makan cempedak, semua kena getahnya

Maksud: Seseorang berbuat salah, semuanya dikatakan berbuat salah juga

berkongsi