sepahit-pahit mabul kelatnya menjadi ubat

Maksud: Sesuatu barang dianggap tidak berguna, ada kalanya boleh mendatangkan faedah

berkongsi