sepanjang-panjang tali, tidak sepanjang mulut manusia

Maksud: Sesuatu rahsia jika diketahui orang sebentar itu juga akan tersiar ke mana-mana

berkongsi