sepantun helang dengan ayam, lambat laun disambar juga

Maksud: Jika berhampiran sesuatu yang berlawanan itu akhirnya terjadi juga sesuatu yang tidak baik

berkongsi