sepasin dapat bersiang

Maksud: Mendapat keuntungan dengan tidak disangka-sangka

berkongsi