seperti anak ayam kehilangan induk

Maksud: Kehilangan tempat bergantung

berkongsi