seperti ayam beranak itik

Maksud: Orang tua yang mempunyai anak berselera moden, tidak dapat mengikuti kehendak anak

berkongsi