seperti bergantung di rambut sehelai

Maksud: Sentiasa dalam keadaan yang sangat sulit dan berbahaya

berkongsi