seperti gunting makan di hujung

Maksud: Mencapai sesuatu dengan diam-diam

berkongsi